Kick-Off

Kick-Off

28 november, 2019 Av av nattuggla

Starta året med en Kick-Off

En fantastisk start på året och ett bra sätt att stärka sammanhållningen..

” En kick-off brukar vanligtvis hållas i samband med att ett nytt verksamhetsår tar vid och det är nu personal och ledning samlas för att förbereda inför kommande utmaningar. Det är också nu som man brukar hitta på roliga aktiviteter tillsammans som både ett bevis på uppskattning från ledningens sida och som även fungerar som en del av grupparbetet för att förstärka sammanhållningen. En kick-off kan utföras på en mängd olika sätt och egentligen så finns det inga direkta rätt och fel. Däremot finns det bättre och sämre kick-offer beroende på vem man frågar. Det viktiga med en kick-off är att den ska fylla sitt syfte och vilket syfte man har med en kick-off beror givetvis på vilket företag som det handlar om. Om man lyckas förmedla syftet med kick-offen och få deltagarna med på tåget så är sannolikheten större att kick-offen blir lyckad. ”

Skapa den bästa Kick-Off:en!